Archivo de la categoría: Psicologo en Mollet

Psicologo Mollet Psicólogo

Ataques Pánico

Atacs de pànic

Psicólogos Mollet del Vallès – Psicòleg a Mollet

 
Xavier Conesa Lapena – Carme Serrat Bretcha
C/ Gaietà Vinzia, 11-13
MOLLET DEL VALLES
C/ Santa Anna, 26
BARCELONA
Tel 93 570 71 54 
conesa@gmail.com


Atac de Pànic – Crisi d’ansietat


La persona que pateix episodis de pànic se sent sobtadament terroritzada sense una raó evident per si mateixa o per als altres. Durant l’atac de pànic es produeixen símptomes físics molt intensos: taquicàrdia, dificultat per respirar, hiperventilació pulmonar, tremolors o mareigs. Els atacs de pànic poden ocórrer en qualsevol moment o lloc sense previ avís.
Durant un atac de pànic o crisi d’angoixa es presenta a l’individu una sobtada aparició d’un nivell elevat d’ansietat i excitació fisiològica sense causa aparent. L’aparició d’aquests episodis de por intensa és generalment abrupta i sol no tenir un clar desencadenant. Els atacs de pànic es manifesten com episodis que irrompen abrupta i inesperadament sense causa aparent i s’acompanyen de símptomes associats a la por, com ara hipertensió arterial sobtada, taquicàrdia, dificultat respiratòria (dispnea), marejos i inestabilitat, sudoració, vòmits o nàusees, símptomes tots ells coherents amb la por que els provoca. Generalment acompanya la crisi una estranyesa del jo al costat d’una percepció d’irrealitat i de no reconeixement de l’entorn.
Els atacs de pànic no duren molt però són tan intensos que la persona afectada els percep com a molt prolongats. Sovint l’individu sent que està en perill de mort imminent i té una necessitat imperativa d’escapar d’un lloc o d’una situació temuda (aspecte congruent amb l’emoció que el subjecte està sentint). El fet de no poder escapar físicament de la situació de por extrem en què es troba l’afectat accentua en gran manera els símptomes de pànic.
Experimentar un atac de pànic és una terrible, incòmoda i intensa experiència que sol relacionar-se amb que la persona restringeixi la seva conducta, el que pot conduir, en casos, a adoptar conductes limitadores per evitar la repetició de les crisis. El trastorn pot desembocar en agorafòbia, per por de presentar noves crisi si es presenta una forta conducta evitativa a l’afectat.
De vegades el fenomen de crísis es reprodueix durant el son.
L’edat d’inici d’aquest tipus de trastorn (entre 18 i 25 anys la majoria dels casos (segons DSM i CIE) pot fer pensar que aquest ja ha estat relacionat amb la desvinculació i l’autonomia personal. Pel que sembla, l’atac de pànic es desencadena tant per factors externs – com afrontar una situació que produeixi intranquil.litat el subjecte-com pels significats que dóna, en la seva vida emocional, la persona que experimenta aquestes circumstàncies externes.
Contingut [amaga]
1 Definició
2 Trastorn de pànic
3 Símptomes
3/1 Hiperventilació
3/2 Desrrealización
4 El procés de pànic
5 Fases de la crisi de pànic
6 Fisiologia del pànic
7 Aspectes psicològics de la crisi
7.1 La “trampa” del pànic
8 Com afrontar el pànic
9 Vegeu també
10 Bibliografia
11 Vídeo
12 Referències
13 Enllaços externs

Definició
Segons els Instituts Nacionals de Salut Mental dels Estats Units (NIMH), els atacs de pànic són sensacions sobtades de terror sense motiu aparent que apareixen dins de l’anomenat trastorn de pànic (un dels trastorns de l’ansietat). En aquests atacs poden presentar símptomes físics, com ara:
taquicàrdia
dolor al pit
dificultat per respirar
marejos
D’altra banda, la quarta edició del Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals de l’Associació Psiquiàtrica dels Estats Units (American Psychiatric Association, APA) (DSM IV) preveu, dins dels criteris diagnòstics dels trastorns mentals, diversos aspectes per a diagnosticar la crisi d’angoixa (atac de pànic). Concretament, defineix l’atac de pànic com una aparició temporal i aïllada de por o malestar intensos, acompanyada de quatre (o més) dels següents símptomes, que s’inicien bruscament i assoleixen la seva màxima expressió en els primers 10 min:
palpitacions, sacsejades del cor o elevació de la freqüència cardíaca
sudoració
tremolors o sacsejades
sensació d’ofec o falta d’alè
sensació d’ennuegar
opressió o malestar toràcic
nàusees o molèsties abdominals
inestabilitat, mareig o desmai
desrealització (sensació d’irrealitat) o despersonalització (estar separat d’un mateix)
por a perdre el control oa perdre la raó
por a morir
parestèsies (sensació d’entumiment o formigueig) i
calfreds o sufocacions

Davant la por.
No obstant, el DSM IV no contempla l’atac de pànic com una malaltia codificada ni diagnosticable. És només un símptoma.
Trastorn de pànic

Article principal: Trastorn de pànic
En el trastorn de pànic (nom que se li dóna a un trastorn emocional que consisteix en l’aparició repetida i persistent d’atacs de pànic, amb ansietat persistent sobre la possibilitat que els atacs de pànic tornin a presentar), la persona experimenta atacs de pànic repetits i inesperats i pateix ansietat persistent sobre la possibilitat que els atacs de pànic tornin a passar. El trastorn de pànic es distingeix d’altres tipus de trastorn d’ansietat en que els atacs de pànic són sobtats, inesperats i sense causa aparente.1
Símptomes

En l’atac de pànic poden presentar un o més dels següents símptomes físics vinculats a la por:
dolor al pit o taquicàrdies
respiració forçada, arrítmica, precipitada i amb símptomes d’ofec
marejos
baixa temperatura en les extremitats
nàusees o vòmits
tremolors, calfreds, esgarrifances i formigueig
contraccions musculars
sequedat a la boca i al paladar
sensibilitat a la llum (dilatació de pupil)
tremolors o sacsejades
sudoració
opressió o malestar toràcic
parestèsies (sensació de formigueig a les mans o en peus)
calfreds
sensació d’ofec
sensació d’ennuegament
dificultats per parlar o comunicar -
A la crisi també es presenten alguns dels següents pors i sensacions:
sensació de perdre el control, por de perdre la raó
sensació de por a la mort
despersonalització o desrrealización (percepció d’irrealitat: sentir-se que un mateix i / o l’entorn no són reals)
desig imperatiu d’escapar del lloc, moment i situació en què es van produir les crisis
És normal que, paradoxalment, aquests episodis apareguin en moments de relaxació de l’afectat, quan l’atenció no està capturada per cap situació exterior important. Per contra, el fet que sorgeixi un motiu extern cridaner per cridar l’atenció pot eliminar els símptomes.
Hiperventilació

Hiperventilació.
Durant l’estat d’alerta s’altera la forma i la velocitat de la respiració, com en tota situació on una persona es senti espantada. Si en aquell moment el cos no consumeix l’energia per a la qual s’ha preparat, es pot produir una “hiperventilació” que produeix molts dels incòmodes símptomes percebuts durant la crisi:
marejos
quedar-se sense alè
nus a la gola
formigueig o entumiment a les mans o els peus
nàusees
confusió
El canvi en la manera de respirar pot limitar aquests símptomes, a relaxar-se moltes de les variables corporals. A més, el fet que la persona percebi poder estar fent alguna cosa per cuidar-se a si mateixa i gestionar la crisi fa que se senti una mica més segura, ja que percep poder controlar en alguna cosa a la situació.
Desrrealización
Un dels símptomes més terribles per als afectats és la percepció de desrrealización. La desrrealización és un canvi en la percepció de l’entorn d’un individu, on el món al seu voltant sembla irreal o desconegut.
Termes comunament usats per descriure els símptomes i sensacions de desrealització són els que segueixen:
* Com veure a través d’un vel
* Una sensació de boira en els sentits
* Separat de si mateix
* Atrapat en un vidre
* Retret
* Aïllat o distant de l’entorn immediat
* Un espectador d’algun joc estrany i sense sentit
* Sense vida
* Com un somni
Aquesta condició és directament causada per l’ansietat, és símptoma de la mateixa. Està causada per canvis que ocorren en la forma en què el cervell processa senyals nerviosos durant els trastorns d’ansietat.
El procés de pànic

El pànic és una forma de por intensa en la qual apareixen fenòmens fisiològics i psicològics coherents amb aquesta emoció. Segons els enfocaments cognitius, en el procés de pànic, una imatge mental, real o imaginària, desencadena un ràpid procés que involucra al cervell i al cos. L’espiral creixent de successos de percepcions d’amenaça i reaccions corporals de por que es produeixen en l’organisme desencadena una sèrie de símptomes que desemboquen en una imminent sensació de pèrdua de control per part de l’afectat que sembla superar la voluntat i minar instantàniament la confiança i la seguretat de l’individu. Aquesta instantània, gran manca de seguretat sol provocar un gran desig de fugida i una amenaçadora sensació de por a morir, embogir o provocar una escena indesitjada. Segons altres enfocaments d’aquest problema, la sensació de por o pànic es desencadena a causa de canvis en la vida de la persona que pateix l’atac i els significats atribuïts a aquests canvis. Aquestes persones tenen dificultat per connectar aquests canvis amb la sensació de pànic, que identifiquen en molts casos com un problema físic (atac cardíac, asfíxia, etc.).
Segons els enfocaments cognitiu-conductuals, un cop concebuda la idea que desencadena el pànic, la crisi fisiològica i psicològica s’activa com a conseqüència del cercle creixent de percepcions mentals i reaccions corporals de por. Les reaccions fisiològiques desencadenen noves percepcions de por que incrementen les reaccions del cos d’una manera cíclica i creixent. La incapacitat del subjecte per activar estratègies eficaces per aturar el fenomen creixent acaba desencadenant l’anomenat atac de pànic.
Fases de la crisi de pànic

Wilson R. Reid descriu dues etapes en el desenvolupament de la crisi de pànic:
En la primera etapa – ansietat anticipatòria -, hi ha una comunicació inconscient entre la ment i el cos. La ment considera que s’aproxima una situació temuda i estimula un procés de pensament quan recorda una situació passada difícil. En aquest moment, la ment crea una imatge que indica al cos la resposta d’ara com si estiguessin produint dificultats passades. Amb aquesta informació sobre crisi passades, la ment comença a qüestionar la seva capacitat per fer front a la crisi. Aquestes preguntes instrueixen el cos per preparar-se contra qualsevol de les pitjors conseqüències possibles. La ment evoca imatges en les que el subjecte no ha pogut controlar l’episodi anteriorment i s’envia un missatge de protecció al cos.
En la segona etapa – l’atac de pànic -, aquests missatges entre ment i cos ja no dir res, però els seus efectes són els mateixos. Això provoca sensacions físiques que el cos genera (com les taquicàrdies). L’individu afectat té por dels símptomes percebuts i inconscientment emet instruccions al cos per protegir-se, amb les quals el cos comença a “canviar la seva química” per tal de protegir-se de l’emergència. No obstant això, com no es tracta d’una veritable crisi física, no es pot utilitzar correcta i eficaçment l’estratègia de l’organisme, preparat per l’alerta. Com a conseqüència, es produeix un augment dels símptomes físics, el que al seu torn crea el cicle auto-reforçat de percepcions d’amenaça i reaccions corporals que es pateixen durant l’atac de pànic.
Fisiologia del pànic

Representació del sistema límbic.
Tot i que aquests episodis de por extrem poden aparèixer de manera inesperada, es consideren part de la resposta evolutiva dels éssers vius comunament coneguda com lluita o fugida d’utilitat en la natura. A la crisi, aquesta resposta es produeix fora de context, inundant l’organisme d’hormones (especialment adrenalina i noradrenalina) com ajuda en defensa pròpia davant d’una amenaça percebuda.
La por extrem produeix canvis fisiològics immediats: s’incrementa el metabolisme cel lular, augmenta la pressió arterial, la concentració de la glucosa en sang i l’activitat cerebral, així com la coagulació sanguínia. El sistema immunològic s’atura (igual que tota funció no essencial), la sang flueix als músculs grans (especialment a les extremitats inferiors en preparació per a la fugida) i el cor bomba sang a gran velocitat per transportar hormones a les cèl lules (especialment adrenalina i noradrenalina). També es produeixen modificacions facials: engrandiment dels ulls per millorar la visió i dilatació de les pupil per facilitar l’admissió de llum, el front s’arruga i els llavis s’estiren horitzontalment.
Quan el sistema límbic fixa la seva atenció en una amenaça o una percepció de perill (existent o no), els lòbuls frontals (zona del cervell encarregada de canviar l’atenció conscient d’una cosa a una altra) es desactiven parcialment. Durant un atac de pánico2 l’atenció conscient queda fixada en el perill imminent percebut.

El mecanisme de la por. ¿Lluita o fugida?
Una imatge mental o real, aroma o altres estímuls poden desencadenar símptomes fisiològics d’alerta en el cos (ritme cardíac, pressió sanguínia, etc.). Aquesta resposta fisiològica adequada del cos és interpretada per el subjecte com una confirmació de l’amenaça i es produeix una retroalimentació positiva de la por que impedeix una valoració de l’autèntic risc per part de l’afectat. La cadena de percepcions de la ment i reaccions del cos es produeix ràpida i seqüencialment en una escalada incontrolada que comporta a la crisi. Atès que els primers cicles de percepció i reacció es produeixen de manera inconscient, l’afectat s’adona del fet quan els símptomes han assolit certa intensitat. Això succeeix especialment en el cas de les fòbies: l’atenció del fòbic, incapaç de prestar atenció a una altra cosa diferent de la seva percepció d’amenaça, magnifica desproporcionadament el perill percebut.
Aspectes psicològics de la crisi

La “trampa” del pànic
Molts experts i investigadors, inclosos els doctors David Carbonell i Giorgio Nardone, descriuen els atacs de pànic i el trastorn de pànic com a trampa (molt eficaç) en dos àmbits fonamentals. En primer lloc, el parany del que pateix una crisi consisteix a creure que el que està vivint és perillós (és a dir, sorgirà un atac de cor, un desmai, es perdrà la raó, es perdrà el control) quan realment un atac de pànic no presenta cap perill en absolut. En segon lloc, els afectats cauen en el parany de fer qualsevol cosa que creuen que els ajudarà a evitar les crisis quan el que realment fan és empitjorar els atacs de pànic. Aquestes activitats inclouen comportaments d’evitació, tractant de controlar els atacs de pànic, lluitant contra ells, caient en supersticions i rituals per a evitar atacs de pànic i aconseguir autoprotecció. És a dir, el que es fa per enfrontar-se als atacs de pànic acaba per perpetuar-se, en la major part dels casos (Carbonell, 2004).

A la “presó” del pànic.
Segons Georgio Nardone i Federica Cagnoni (Arezzo), una experiència inicial, real o imaginària, pot introduir en la ment del subjecte una nova possibilitat de reacció perceptiva: la de la por. A partir d’aquesta experiència, tot el que es porta a terme es fa amb la finalitat de defensar-se del perill real o imaginari. No obstant això, aquesta reacció no funciona sinó que, al contrari, es confirma encara més l’amenaça, el que empitjora els efectes i indueix una clàssica situació de reacció de pànic, tant en termes de la generalització de la por en el psíquic com en la resposta del comportament.
En particular, s’han identificat (Nardone, 1993, 2001) tres intents típics de solucions portades a terme pel subjecte:
1) evitació, 2) sol licitud d’ajuda i 3) intent de control.
Evitació. L’efecte d’evitar, de fet, representa una afirmació per a l’individu de l’amenaça de la situació evitada que prepara un comportament de successives conductes evasives. Tot això té com a únic efecte l’increment de la por per confirmar, però també incrementa l’escepticisme pel que fa als propis recursos, augmentant d’aquesta manera la fòbia i fins i tot les reaccions. D’aquesta manera, el trastorn es fa cada vegada més invalidant i limitant.
Sol.licitud d’ajuda. Una vegada que el cercle viciós de l’evasió s’activa, la persona sovint utilitza una segona “estratègia” que resulta ser contraproduent: la sol.licitud d’ajuda, és a dir, la necessitat d’estar sempre acompanyat i confortat per algú que està disposat a intervenir en cas de crisi i de pànic en perdre el control. L’efecte d’aquesta sol licitud és inicialment el de tranquil.litzar a la persona afectada, però a poc a poc condueix a augmentar la por i els seus conseqüents limitacions. De fet, aquesta possibilitat de tenir algú o alguna cosa (una substància o medicament) per intervenir ràpidament en ajuda del que pateix la por, acaba per confirmar que l’afectat és incapaç d’enfrontar la situació temuda en primera persona i, per tant, ser capaç de manejar les conseqüències. Fins i tot aquest procés tendeix a generalitzar i porta a la persona a una forma greu del trastorn fòbic basat en la lògica de “ser dependent” i no poder controlar.
Intent de control. El control sobre el comportament fisiològic i les seves reaccions redunda en un cicle perceptiu-reactiu per obligar a entrar al subjecte en acció per tal d’afrontar la por. No obstant això, en l’intent de mantenir el control de totes totes sobre el propi organisme i les seves funcions psiquiàtriques, s’experimenta una situació paradoxal: la focalització de l’atenció en les reaccions fisiològiques (batecs del cor, respiració, equilibri, etc.) Condueix inevitablement a una alteració d’algunes de les mateixes funcions, el que provoca un temor que, a canvi, genera més alteracions, activant d’aquesta manera un cercle viciós en què “l’intent de control desemboca en una pèrdua de control”.
Com afrontar el pànic

L’actitud davant el pànic.
Afrontar el pànic requereix temps i paciència per redefinir les actituds davant la por extrem per enfrontar-se a la por i no evitar-ho.
Una de les estratègies que millor ha funcionat consisteix en l’aplicació de deu regles per afrontar una crisi de pànic: 3
Recordeu que el que sent no és més que l’exageració de les reaccions normals a l’estrès.
No és ni perjudicial ni perillós, només desagradable. Res pitjor pot passar.
No afegiu pensaments alarmants sobre el que està passant i el que podria passar.
Fixi’s en el que li està passant al seu cos ara, no en el que vostè tem, en la seva ment, que podria arribar a ocórrer després.
Espere i deixeu que passi la por. No lluiti contra ell. Accepteu-los.
Quan deixa de pensar coses alarmants, la por s’extingeix per si sol.
Recordeu que el principal és aprendre a afrontar la por, no a evitar-ho. És una gran oportunitat per progressar.
Penseu en el progrés que ha fet fins ara, malgrat les dificultats. Penseu en el satisfet que estarà quan superi aquest moment.
Quan comenci a sentir-se millor, miri voltant i pensi el que pot planejar per fer després.
Quan estigui llest per continuar, comenci a poc a poc, en un estat de relaxació. No necessita córrer ni esforçar-se.