Logopédia

logopedia

Psicólogos Mollet del Vallès – Psicòleg a Mollet

 
Xavier Conesa Lapena – Carme Serrat Bretcha
C/ Gaietà Vinzia, 11-13 MOLLET DEL VALLES
C/ Santa Anna, 26 BARCELONA
Tel 93 570 71 54 (petición de visita)
conesa@gmail.com
Dislèxia

Es diu dislèxia (del grec δυσ-dificultat, anomalia i λέξις parla o dicció) al trastorn de la lectura que impossibilita la seva realització correcta. Encara que convencionalment el terme s’apliqui també a la dificultat per a una correcta escriptura, en aquest cas el terme mèdic apropiat és el de disgrafia. En termes més tècnics, en psicologia i psiquiatria es defineix la dislèxia com una discrepància entre el potencial d’aprenentatge i el nivell de rendiment d’un subjecte, sense que hi hagi problemes sensorials, físics, motors o deficiències educatives (segons el DSM-IV). Contingut 1 Naixement del terme 2 Causes 3 Tipus 3.1 Primera distinció 3/2 Segons el tipus de símptoma predominant 3/3 Variacions de la dislèxia 3/4 Segons el moment de diagnòstic

Xavier Conesa Lapena

fotopsicologescacspetit
Psicòleg i sexòleg . El 1990 fundà el Centre de Psicologia Aplicada a Mollet del Vallès entitat dedicada als tractaments psicològics en adults,adolescents i nens. Compatibilitzà aquestes tasques amb les teràpies de parella i disfuncions sexuals masculines i femenínes, establint col.laboracions amb institucions dedicades a la salut mental,especialment de la comarca del Vallès. Posteriorment, posa en funcionament l’Institut Superior d’Estudis Sexològics (I.S.E.S.) a Barcelona, dedicat a la docència de la sexologia: postgraus, masters i cursos específics reconeguts d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’Institut manté conveni de col.laboració amb la Universitat de BarcelonaUniversitat de Girona,Universitat Ramon Llull i Universitat Oberta de Catalunya i Centre d’Estudis Universitaris de California, Illinois Tutor de pràctiques externes de la Facultat de Psicologia (UB) de la Universitat de Barcelona des de l’any 1.999 L’any 1997 es va especialitzar en els tractaments específics per a la depressió a través de la luminoteràpia, essent un dels capdavanters en la investigació i implantació d’aquesta teràpia a nivell estatal. Informacions al respecte publicada al periòdic El Mundo, articles periodístics a Consumer i al periòdic Público. Ha estat també coordinador del Grup de Treball de Sexologia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Al llarg de tots aquests anys, ha establert col.laboracions en mitjans escrits, ràdio i televisió
.Enllaços externs

Publicacions

Carme Serrat Bretcha
carmepsicologape
Licenciada en Psicologia Colegiada número 3.086 Adultos e Infantil (Universidad de Barcelona)
Diplomatura de Postgrado en Logopedia (Universidad Autonoma de Barcelona)
Certificación para el tratamiento de la Fundación Catalana del Sindrome de Down.
Diagnostico y Terapia Infantil (Instituto Medico del Desarrollo Infantil)
Tutora de practicas Universidad de Barcelona y Universidad Ramon Llull
Terapeuta Sexual i Familiar
Coordinadora de l’Institut Suparior d’Estudis Sexològics I.S.E.S.
Professora d’Integració Social i Atenció Soció Sanitària
Professora de Comunicació alternativa, Atenció a persones amb dependencia,
Assessora Psicològica d’escoles bressol.
Assessorament a pares
Tutora de Pràctiques Universitat Oberta de Catalunya
Conferenciant de temes relacionats amb la psicologia infantil.

 

En primer lloc hem de destacar que la dislèxia no és una malaltia com a tal. Estem davant d’una circumstància personal d’un individu (a), tot i que l’àmbit on s’observa per primera vegada és en l’àmbit mèdic, estudiant-la pèrdua temporal de l’habilitat d’escriure i llegir en individus afectats per malalties o traumes. El terme dislèxia el va encunyar el Dr Rudolf Berlin a Stuttgart, Alemanya, l’any 1872, i el va utilitzar per descriure la pèrdua temporal de la capacitat de llegir en una persona adulta, a causa d’una lesió cerebral. Causes Hi ha factors hereditaris que predisposen a patir-la. No obstant això, encara no estan clars altres factors que poden estar implicats en el curs del trastorn, com ara causes genètiques, dificultats en l’embaràs o en el part, lesions cerebrals, problemes emocionals, dèficits espaciotemporals o problemes pel que fa a l’orientació seqüencial, de percepció visual o dificultats adaptatives a l’escola. Estudis de l’àmbit neurològic han descobert diferències en el gir angular, (estructura cerebral situada al lòbul parietal de l’hemisferi cerebral esquerre), entre subjectes dislèxics i grups de control. Estudis similars han vist que hi ha un funcionament pobre d’aquesta regió cerebral. Altres teories de l’àmbit mèdic més minoritàries l’atribueixen al fet que l’hemisferi cerebral dret, que seria responsable de processar la informació visual, realitza la seva tasca a una velocitat inferior que el costat esquerre, encarregat dels processos del llenguatge, o que hi ha una mala connexió Interhemisfèriques. Així mateix, des de l’àmbit de la psicolingüística, s’ha vist que un dels dèficits centrals en la dislèxia, especialment en els nens més petits, és una baixa consciència fonològica. La consciència fonològica és el coneixement que tenim les persones per dividir la parla i l’escriptura en estructures cada vegada més petites. Això és compatible amb els estudis neurològics abans comentats, ja que s’han observat dèficits d’aquest tipus a subjectes que han patit una lesió cerebral en el gir angular. Tipus Primera distinció [ Alguns autors distingeixen entre els conceptes de dislèxia adquirida, dislèxia evolutiva i retard lector. La dislèxia adquirida és aquella que sobrevé després d’una lesió cerebral concreta, mentre que la dislèxia evolutiva és la que es presenta en pacients que de manera inherent presenten dificultats per assolir una correcta destresa lectora, sense una raó aparent que ho expliqui. Per la seva banda, el retard lector és un trastorn lector motivat per causes específiques: baixa intel ligència, mala escolarització, etc. Segons el tipus de símptoma predominant Dislèxia visual o superficial: És aquella en la qual el subjecte utilitza de manera predominant la ruta visual per llegir les paraules. La ruta visual és aquella que ens permet llegir de manera global (sense dividir la paraula en parts) paraules conegudes. Això porta a dificultats en totes aquelles paraules no conegudes o inventades. Dislèxia fonològica: És aquella en la qual el subjecte utilitza de manera predominant la ruta fonològica. La ruta fonològica és aquella que ens permet llegir les paraules regulars a partir de segments més petits, (síl.labes). No obstant això els subjectes amb aquest tipus de dislèxia tindran problemes en aquelles paraules l’escriptura no es correspon de forma directa amb la seva pronunciació (homòfones); aquesta situació es dóna fonamentalment amb els anglicismes com hall, thriller o best seller. En català aquestes paraules són rares (hola, onada) per ser una llengua transparent (són llengües transparents aquelles en les quals un grafema només pot correspondre a un fonema, és a dir, que sempre es correspon de manera directa i unívoca l’escriptura amb la pronunciació ). Aquesta classificació prové fonamentalment d’estudis amb població anglo-parlant. L’anglès és una llengua molt poc transparent, en la qual tenir una dislèxia de tipus superficial dificulta molt els processos de lectura i escriptura. No obstant això una dislèxia d’aquest tipus en població espanyola a penes tindria conseqüències en la vida diària del subjecte i seria difícilment diagnosticable. Això podria explicar l’existència d’estudis que relacionen una prevalença de la dislèxia amb la no transparència d’una llengua: l’ortografia d’una llengua no faria que existissin més o menys dislèxics (el que aniria contra la hipòtesi genètica del trastorn) sinó que facilitaria que es van diagnosticar els casos de dislèxia predominantment superficial, el que no passaria en poblacions de llengües transparents. Variacions de la dislèxia Agrafia Discalculia Dismapia Segons el moment de diagnòstic Dislèxia específica: que es manifesta en el període d’aprenentatge de la lectura. Dislèxia de comprensió: que es manifesta en períodes posteriors a l’aprenentatge de la lectura i que no permeten una comprensió òptima del que llegeixen. Una objecció a aquesta classificació seria que els dislèxics de comprensió poden no ser més que dislèxics específics no diagnosticats. Podria ser que degut a diferents causes, com ara una alta intel ligència, haguessin compensat o emmascarat seu trastorn fins que la creixent exigència de comprensió dels textos acadèmics hagués deixat al descobert el seu trastorn.

logop

Estudi La neurolingüística i la psicologia del llenguatge s’encarreguen d’estudiar la dislèxia. La ciència aplicada que estudia el seu tractament és la psicopedagogia. Els professionals que normalment la estudien són llicenciats especialitzats en cervell i aprenentatge com ara els neuropsicòlegs i els psicòlegs de l’aprenentatge / psicopedagogs (psicopedagogia). El tractament de la dislèxia s’ha de dur a terme per professionals especialitzats, com són els anteriors, els logopedes (logopèdia) o els mestres especialitzats en trastorns de l’aprenentatge, sent en general preferible els del primer grup (neuropsicòlegs i psicopedagogs) per les seves grans anys de formació. Curs de la dislèxia Edat de diagnòstic i durada del trastorn Els signes de la dislèxia poden variar a mesura que el nen creix. En general aquests trastorns s’observen per primera vegada quan el subjecte està aprenent a llegir, encara que poden estar latents des de molt abans. Al mateix temps pot passar que la dislèxia no es diagnostiqui fins molts anys després. Per exemple és comú que els nens que tenen un alt quocient intel • lectual, compensin aquesta patologia i passi desapercebuda fins que les exigències de comprensió de l’escola augmenten. Hi ha discussió sobre si el trastorn perdura tota la vida i només es minimitzen les seves conseqüències o si desapareix gràcies als tractaments. No obstant això hi ha acord que, com més aviat es comenci el treball rehabilitador, menors seran les conseqüències. També és important tenir clar que aquest trastorn porta dificultats importants en la vida diària, però que aquestes estan localitzades en un domini específic (lectura i escriptura), mentre que no hi ha dificultats en els altres dominis. En general el trastorn, encara que imposa certes limitacions un cop superat el període escolar, permet fer una vida pràcticament normal. Curs evolutiu de la dislèxia Dels 3 als 5 anys, el nen dislèxic pot tenir un desenvolupament lent de la parla i dificultats de pronunciació, encara que no sempre hi ha d’haver dificultats relacionades amb el llenguatge oral. Alguns autors també afirmen que poden aparèixer dificultats per aprendre rutines i memoritzar números, lletres, els dies de la setmana, cançons o els colors; dificultats amb la manipulació de les seves peces de vestir (botonar o pujar tancaments), etc. No obstant això hi ha controvèrsia sobre si això és més propi de la dislèxia o d’altres trastorns de l’aprenentatge. En aquest període és important observar com es troben els requisits de l’aprenentatge de la lecto-escriptura. Tot i això és rar diagnosticar els subjectes de dislèxia abans del començament de l’etapa escolar, en tot just haver-se enfrontat a tasques lectores. Entre els 6 i els 8 anys, la major complicació que presenten és en l’associació grafema-fonema (lletra-so). Altres dificultats que apareixen més rarament en la literatura són dificultats en operacions de lògica espacial i en la memòria seqüencial. En alguns casos, comencen a evidenciar dèficits en altres àrees acadèmiques, com ara les matemàtiques (discalculia). En la majoria dels casos aquesta discalcúlia no és primària sinó que es deu a dificultats de comprensió en els enunciats dels problemes. En aquest mateix rang d’edat i fins als 11 anys, aproximadament, el nen pot confondre els números, les lletres o canviar l’ordre d’aquestes en les paraules; presenta dificultats en la pronunciació de les paraules que llegeix i té dificultats per comprendre les lectures . Posteriorment i fins a l’edat adulta les dificultats més importants apareixen en la comprensió de textos i són majors com més complex és el text a llegir. Explicació cognitiva de l’evolució simptomatològica de la dislèxia Des del paradigma psicològic del processament de la informació aquestes dificultats s’expliquen perquè les persones sense dislèxia automatitzen processos que les persones amb el trastorn tenen dificultats per automatitzar. Per a aquestes teories el cervell té unes capacitats de processament limitades i si aquestes es superen, s’alenteixen els processos o fins i tot es cometen errors. Per això el nens petits llegeixen de manera lenta, cometen errors en la descodificació grafema-fonema (lletra-so) i tenen grans dificultats per a la comprensió. A més tenen més dificultats amb aquelles paraules menys conegudes o més llargues per exigir aquestes més recursos cognitius. Posteriorment conforme els nens van automatitzant la mecànica lectora cada vegada tenen més recursos per dedicar a comprendre el text, i finalment fins i tot això s’automatitza en gran part. En els subjectes amb dislèxia aquesta automatització es dóna en menor mesura pel que cometen durant molt més temps errors; i fins i tot ja d’adults, quan a primera vista la velocitat i precisió de la mecànica lectora semblen correctes tenen dificultats de comprensió en seguir utilitzant la major part dels seus recursos en la descodificació grafema-fonema. Així mateix els adults amb dislèxia és comú que segueixin cometent més errors i siguin més lents que els grups control en la lectura de paraules inventades o poc comuns. Tractament de la dislèxia Temps enrere el tractament de la dislèxia s’ancorava en la idea del reforç de l’àrea de lateralitat, l’orientació espacial, la graf motricitat, l’orientació temporal i les seriacions. Però actualment aquest tipus de tractaments estan pràcticament abandonats. Indicacions generals sobre els tractaments Una màxima que ha de guiar el tractament és el “sobreaprenentatge”. És a dir, tornar a aprendre la lecto-escriptura, però adequant el ritme a les possibilitats del nen. També hem de tenir en compte que tant en l’escola com a casa, per a un nen dislèxic les tasques escolars li van a ocupar més temps i esforç que a un altre nen qualsevol, el que les converteix de vegades en un treball ardu i pesat, i per tant, una tasca que causa frustració i rebuig. Per això, en la reeducació és important trobar activitats que siguin motivadores per al nen acostant d’una manera més lúdica a la lectoescriptura. A més el tractament dependrà de l’edat i moment evolutiu del nen. La necessitat d’aquest tractament diferenciat està molt unit als canvis en el curs del trastorn. El tractament en les diferents edats Així, en els cursos d’infantil serà fonamental incidir de manera preventiva, i per tant sobre tots els nens, en els requisits de la lectura. Entre tots ells serà clau l’augment de la consciència fonològica. Per a això s’utilitzaran materials orals (encara no s’ha començat la lectura), en què els nens hauran de crear rimes, derivar paraules, dividir paraules en síl.labes, etc. Entre els 6 i els 9 anys els objectius seran d’una banda augmentar la consciència fonològica, tant oral com escrita, i de l’altra millorar l’automatització de la mecànica lectora. Per al primer es faran servir recursos similars als de l’etapa anterior, per al segon es tractarà d’aconseguir que el nen practiqui el més possible la lectura en veu alta. Tant en aquest moment, com en els posteriors, és fonamental que el subjecte llegeixi el més possible com a forma de millorar les seves habilitats. Tanmateix, això no és tasca fàcil, ja que al nen o adult amb dislèxia el llegir pot resultar una tasca esgotadora i poc grata. Per tant serà fonamental trobar textos adequats a l’edat i interessos del subjecte i motivar de manera que llegir us resulti una activitat atractiva. En aquesta mateixa línia també serà fonamental conscienciar els pares i professors d’aquestes edats de les dificultats del nen, de manera que no se li exigeixi per sobre de les seves possibilitats ni es senti inferior als seus companys. A partir dels 10 anys està comprovat que és difícil augmentar la consciència fonològica i l’automatització de la lectura. Des d’aquest moment els objectius seran diferents; trobar fonamentalment l’ensenyament d’estratègies de comprensió de textos (cerca de paraules clau, subratllat, resum, etc.) Estratègies de compensació Serà en l’última etapa (a partir dels 10 anys) quan sigui interessant plantejar estratègies de compensació dels dèficits, com a complement a la rehabilitació. Les estratègies de compensació són totes aquelles que sense modificar les capacitats deficitàries del subjecte li faciliten la seva adaptació a la vida diària recolzant-se en els seus punts forts. Alguns instruments d’ajuda poden ser les calculadores, enregistraments de veu, taules de dades o la presència d’un adult ajudant-lo amb la lectura oral del material d’estudi. Els processadors de text també són interessants al corregir instantàniament moltes de les faltes d’ortografia i ajudar a escriure amb el suport de diccionaris personalitzats i temàtics que suggereixen paraules. Finalment en els últims anys han aparegut programes informàtics capaços de transformar textos digitals a àudio (veu digital) permetent l’adquisició de coneixements a través de les capacitats conservades com la comprensió del llenguatge oral i la memòria auditiva. Aquests programes poden ajudar a l’alumne, tant a l’escola, com a casa en les seves tasques escolars, però també és aconsellable el seu ús entre els adults professionals en la seva vida laboral, usant-los per treballar de forma més eficaç. Teràpies de controvèrsia en la dislèxia Existeixen multitud de teràpies que asseguren cures ràpides o gairebé miraculoses, que gaudeixen de gran difusió en el món, i que no obstant això no tenen estudis que recolzin suficientment la seva utilitat o que fins i tot estiguin desaconsellats. Les següents teràpies en el millor dels casos no estan actualment suficient suport per estudis científics, en altres casos parteixen de supòsits que no estan d’acord amb els coneixements que actualment es tenen de la dislèxia. Abans de decidir-se per un tractament sembla fonamental saber per fonts fiables de si realment està comprovada la seva eficàcia. Text modificat de “Revista de neurologia, 2000; 31 (4)” Entrenament visual optomètric (optometria) es basa en la teoria que la dislèxia es deu a un defecte visual i consisteix en exercicis de rastreig visual, control binocular, etc. Una postura clara i definida pel que fa a la no utilització de l’entrenament visual més enllà del maneig d’una disfunció visual bàsica es va expressar en una declaració conjunta emesa pel Comitè de Nens amb Incapacitats, de l’Acadèmia Americana de Pediatria i un grup de treball ad hoc de l’Associació Americana d’Oftalmologia Pediàtrica i Estrabisme i l’Acadèmia Americana d’Oftalmologia. Lents de colors: Es basa en les teories de Irlen i malgrat que des dels anys 80 aquest mètode ha gaudit de gran publicitat com a tractament de la dislèxia no hi ha suficients estudis científics que provin la seva eficàcia. Entrenament cerebel-vestibular: es basa en les teories que afirmen que el problema de base de la dislèxia és en realitat un problema del cerebel i l’oïda (centres de l’equilibri), i consisteix fonamentalment en exercicis dirigits a millorar l’estabilitat, o fàrmacs anti -vertigen. No hi ha proves que donin suport ni aquesta teoria ni els tractaments que proposa. Teràpia de integració sensorial: Es basa en la teoria que els problemes d’aprenentatge i els problemes motors es deuen a un dèficit d’integració sensorial. S’ha comprovat la seva ineficàcia davant d’altres programes d’intervenció. Retroalimentació electroencefalogràfica (EEG Biofeedback): Es basa en la suposició que tant en la dislèxia com en altres trastorns (per exemple el dèficit d’atenció / hiperactivitat) hi ha un funcionament cerebral anòmal de base. Així els defensors d’aquesta teràpia consideren que si es modifiquen els patrons electroencefalogràfics es modificaran igualment les dificultats externes. A més del seu alt cost dels estudis que han comunicat la seva utilitat fins ara són inadequats des del punt de vista metodològic. Els grups van ser petits i sense controls apropiats. Cinesiologia aplicada (osteopatia cranial): Proposa que la dislèxia i els trastorns de l’aprenentatge són secundaris a un desplaçament dels ossos temporal i esfenoïdal. per la qual cosa ‘una manipulació òssia gairebé infinitesimal’ corregiria la discapacitat i desapareixerien els símptomes. Els ‘reflexos clavegueram’ es descriuen com localitzats a la superfície anterior i posterior de la pelvis; aquests reflexos suposadament centren la pelvis per coordinar el cap i el coll amb la porció inferior del cos, per mitjà dels reflexos de redreçament visual i laberíntic, i dels receptors tònics del coll. S’ha proposat que la manipulació d’aquestes àrees pèlviques millora la dislèxia. Aquest tractament quiropràctic (quiropràctica) i osteopàtic per als trastorns de l’aprenentatge no es basa en cap recerca coneguda i alguns dels seus conceptes anatòmics no coincideixen amb el conegut actualment …  logopeda mollet