SEXÓLOGO GRANOLLERS

Sexologia Granollers

 

La sexologia és un camp de coneixements i de pràctiques educatives i / o terapèutiques centrats en la sexualitat. El seu origen se situa a la segona meitat del segle XIX i des de llavors és exercida per professionals de diferents disciplines mèdiques i no mèdiques (bejín, 1987a; 1987b; Bullough, 1994; Irvine, 2005). A l’Argentina, els primers antecedents de la sexologia contemporània es remunten a mitjans de la dècada de 1950. Actualment, el camp sexològic local és un espai multidisciplinari on coexisteixen especialistes de variades trajectòries i formacions, dedicats a dos grans vessants: la sexologia clínica i la sexologia educativa (o educació sexual).
Estos1 professionals dirigeixen les seves intervencions a diferents públics: majoritàriament adults de classes mitjana i alta, en la sexologia clínica; nens i joves de classes baixes principalment, en la sexologia educativa. En ambdues vessants predomina un enfocament orientat a la resolució o prevenció de “problemes” 2 (sigui una disfunció sexual, un embaràs no planejat o una infecció de transmissió sexual). En aquest article abordarem dues qüestions que ens semblen rellevants per entendre els dilemes que enfronta actualment aquest camp: 1) ¿com perceben sexòlogues i sexòlegs la creixent medicalització de la sexualitat ?; i 2) ¿han incorporat aquests professionals, d’alguna manera, una perspectiva de gènere en les seves intervencions?
El concepte de medicalització va ser creat per les ciències socials per explicar com el coneixement mèdic és aplicat a una sèrie de comportaments, sobre els quals la medicina exerceix un control, encara que aquests no siguin de manera autoevident camp d’intervenció mèdica (Conrad, 1992; Zola , 1972; White, 2002). Específicament, la medicalització de la sexualitat és un procés d’abast mundial que suposa la definició de pràctiques i estats sexuals com problemes de salut (i en tant tals, diagnosticables) a resoldre mitjançant l’aplicació de tècniques i sabers experts (tractament). Des de la dècada de 1980, amb l’epidèmia de VIH / sida, la sexualitat ha estat profundament re-medicalitzada (Vance, 1991). Actualment, la medicalització de la sexualitat està relacionada amb el sorgiment i desenvolupament de les intervencions quirúrgiques i una varietat de drogues per a les disfuncions sexuals (Giami, 2011), especialment el Sildenafil, conegut pel seu nom comercial, Viagra.
Aquesta medicalització porta aparellats dos fenòmens concomitants: a) el reforçament de la jerarquització de les professions a l’interior del camp, a l’privilegiar als metges (que poden prescriure fàrmacs) sobre els no mèdics, ib) la reproducció d’asimetries i estereotips tradicionals de gènere en detriment de la incipient incorporació d’una perspectiva de gènere per entendre els conflictes que la clínica pretenia “resoldre”. D’aquí la pertinència d’analitzar ambdues qüestions conjuntament.
Amb “perspectiva de gènere” designem a una sèrie d’enfocaments analítics i programàtics sobre l’ordre simbòlic amb què cada cultura elabora la diferència sexual. Això vol dir que adoptem una concepció construccionista del gènere, ja que “si en diferents cultures canvia el que es considera femení o masculí, aquesta assignació és una construcció social, una interpretació social del biològic” (Lamas, 1996: 110-111). El gènere és tant un element constitutiu de les relacions socials basades en les diferències que distingeixen els sexes com una forma primària de relacions significants de poder (Scott, 1996). Aquesta perspectiva permetria entendre com la diferència es transforma en desigualtat, qüestionar aquesta desigualtat i eventualment revertirla3.
A la primera secció de l’article descriurem l’estratègia metodològica de l’estudi sobre els resultats reflexionarem aquí. A la segona, caracteritzarem històricament el procés de constitució del camp sexològic a Argentina. A la tercera, analitzarem les seves vessants i tensions internes, avaluant l’impacte de la medicalització de la sexualitat sobre aquest camp. En la quarta, abordarem jerarquies i estereotips de gènere que travessen a la sexologia, i explorarem en quina mesura la sexologia ha adoptat una perspectiva de gènere. En aquestes dues últimes seccions, ens proposem indagar de quina manera els enfocaments i posicions que predominen en el camp sexològic condicionen les seves possibilitats de reflexionar críticament sobre la medicalització de la sexualitat i d’incorporar una perspectiva de gènere.

 

Terapia pareja Granollers Sexologo

Terapia pareja Granollers Sexologo

 

Sexólogo Granollers

Sexólogo Granollers

 

Sexólogo Granollers Sexólogos Granollers Sexòleg

Un pensamiento en “SEXÓLOGO GRANOLLERS

  1. Ulisses Autor

    Característiques del terapeuta Un terapeuta de parella ha d’estar disposat a abandonar els prejudicis (26) enfront de les interaccions entre els participants, als diferents maneres de convivència (que poden xocar amb els seus propis valors) i, fins i tot, als motius de consulta nous. S’ha de ser respectuós dels valors i creences, de la mateixa manera tenir especial sensibilitat amb respecte a temes com l’ètnia i el sexe

    Responder

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>